Uvolněné ledy na řece Zdobnici

26.01.2016 11:44

Místo události: Vamberk

Datum a čas ohlášení: 26.01.2016 11:44

Popis události:

Naše jednotka byla povolaná do Vamberka, na uvolnění ledových ker na řece Zdobnici.

Uvolnění ker bylo dosaženo zvýšení průtoku vody na stavidle splavu a tím zvednutí hladiny řeky.

Jednotka dále kontrolovala kry.

-------------------------------------------------------------------------------------