Členové jednotky

 

    Počet

                    Funkce

     Jméno        Příjmení
1 Velitel JSDH Jaroslav Pavelka
2 Zástupce velitele JSDH Miroslav Kotyza ml.
3 Velitel družstva Jiří Dlabka
4 Velitel družstva Vratislav Sokol
5 Velitel družstva Michal Pavelka
6 Vd - strojník Michal Jána
7 Řidič – strojník David Hrčka
8 Řidič – strojník Jaroslav Sedláček
9 Řidič – strojník Zdeněk Vavroušek
10 Řidič – strojník Josef Mucha
11 Řidič - strojník Pavel Macháček
12 Strojník - hospodář Jakub Drtina
13 Hasič – Technik CHTS Adam Drtina
14 Hasič – Zástupce hospodáře Josef Ďubek
15 Hasič – Technik CHTS Pavel Macháček
16 Hasič Tomáš Kubrt
17 Hasič Lukáš Potoček
18 Hasič Kamil Provazník
19 Hasič Miroslav Kotyza st.
20 Hasič Jakub Pleyer
21 Hasič Vítězslav Měch