Novinky

Únik neznámé látky

14.10.2017 09:31

Místo události: Vamberk

Datum a čas ohlášení: 14.10.2017 - 9:31

Technika na výjezdu:  Tatra 815 CAS 30, Man DA 16

Počet hasičů na výjezdu : 7

Popis události:

Naše jednotka byla povolána do Vamberka na Smetanovo nábřeží, kde došlo k uniku neznámé látky z kamionu u f.ESAB do kanálu a následně do řeky Zdobnice. Naštěstí se však jednalo o prověřovací cvičení. Jednotka měla za úkol zabránit uniku NL z kamionu a následně do kanálu a řeky. Dále bylo potřeba postavit nornou stěnu na řece. Celé cvičení se obešlo bez ujmy na majetku a ŽP.
Na místě cvičení : JSDH Vamberk 
Spolupráce :  KOPIS HK. a f. ESAB Vamberk
                                   

                                                            FOTO ZDE 

 

-------------------------------------------------------------------------------------P

Nenahlášené pálení

16.09.2017 19:36

Místo události: Rybná nad Zdobnicí

Datum a čas ohlášení: 16.9.2017 - 19:36

Technika na výjezdu:  Tatra 815 CAS 30, Man DA 16

Počet hasičů na výjezdu : 9

Popis události:

Jednotka vyjela do obce Rybná nad Zdobnicí na údajný požár nízké budovy. Na místě se ukázalo že se však jedná o pálení. Proto celá událost byla vedena jako planý poplach.

Na místě události: JSDH Vamberk, HZS RK, JSDH Slatina nad Zdobnicí, HZS Žamberk, Policie ČR a členové místní jednotky.
                                   

 

-------------------------------------------------------------------------------------P

Požár oleje

22.08.2017 09:22

Místo události: Litice

Datum a čas ohlášení: 22.8.2017 - 09:22

Technika na výjezdu:  Tatra 815 CAS 30

Popis události:

Jednotka vyjela na požár průmyslovém objektu v Liticích, kde externí firma demontovala a rozřezávala nádrže od oleje.

         
                                                FOTO ZDE     

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Požár pole

20.07.2017 12:21

Místo události: Vrbice

Datum a čas ohlášení: 20.7.2017 - 12:21

Technika na výjezdu:  Tatra 815 CAS 32, Man DA 16

Popis události:

Požár strniště ve Vrbicích se obešel beze škod
Profesionální hasiči z Rychnova nad Kněžnou a dobrovolní hasiči z Kostelce nad Orlicí, Vamberka, Častolovic, Rychnova nad Kněžnou, Doudleb nad Orlicí a Vrbic zasahovali po poledni u požáru pole. Událost byla na Krajské operační středisko HZS ohlášena ve 12:15 hodin. Hasiči požár strniště o rozloze 400 x 100 metrů hasili pomocí pěti proudů C a tří lafet. V obci byla zřízena dvě čerpací stanoviště, a to u rybníka a u hydrantu. Traktor oborával zasažený prostor, aby nedošlo k dalšímu rozšíření požáru. Po půl hodině od nahlášení se jednotkám podařilo požár lokalizovat a o pár minut později zcela zlikvidovat. Ke škodám nedošlo.

 

                                              FOTO ZDE   

 

-------------------------------------------------------------------------------------P

Doutnající listí

09.07.2017 19:31

Místo události: Potštejn

Datum a čas ohlášení: 9.7.2017 - 19:31

Technika na výjezdu:  Tatra 815 CAS 32, Man DA 16

Popis události:

Jednotka vyjela na nahlášení doutnajícího listí v Potštejně u dětského domova, naše jednotka nezasahovala.
Na místě HZS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Potštejn a JSDH Vamberk.

 

                                               FOTO ZDE   

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Požár bytu

24.06.2017 14:30

Místo události: Vamberk

Datum a čas ohlášení: 24.6.2017 - 14:30

Technika na výjezdu:  Man DA 16

Počet hasičů na výjezdu : 6

Popis události:

Jednotka vyjela na nahlášení požár bytu ve druhém patře bytového domu. Naše jednotka po příjezdu na místo musela násilně vniknout do bytu za přítomnosti majitele kde bylo průzkumem zjištěno že hoří v prostoru kuchyně. Zároveň probíhala evakuace lidí z celého vchodu ve spolupráci z HZS RK a JSDH Kostelec nad Orlicí. Požár byl lokalizován a likvidován za pomocí vysokotlakého proudu a přetlakové ventilace.
Celý zásah probíhal v dýchací technice.
Spolupráce na místě události : HZS RK , JSDH Kostelec nad Orlicí , JSDH Doudldby nad Orlicí , RZP(rychlá záchranná pomoc), Policie ČR a starosta města Vamberka.

 

                                               FOTO ZDE   

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Pžár stromu po zásahu bleskem

22.06.2017 19:56

Místo události: Vamberk

Datum a čas ohlášení: 22.6.2017 - 19:56

Technika na výjezdu:  Man DA 16

Počet hasičů na výjezdu : 5 + 1 záloha

Popis události:

Jednotka vyjela na hlášený požár vzrostlého stromu ve Vamberku za kompostárnou po úderu blesku. Po dojetí na místo události již strom nejevil známky hoření tudíž jednotka nezasahovala.

Na místě události HZS -RK a JSDH Doudleby.
 

-------------------------------------------------------------------------------------

Slavnostní předání nového vozu

18.06.2017 19:04

-------------------------------------------------------------------------------------

Spadlý strom na komunikaci

30.05.2017 17:59

Místo události: katastr Merklovice

Datum a čas ohlášení: 30.5.2017 - 17:59

Technika na výjezdu:  Man DA 16 + 5 hasičů

Popis události:

Jednotka vyjela na uklizení spadlých větví přes komunikaci mezi Vamberkem a Rybnou na Zdobnicí.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Požár rodinného domu

27.04.2017 18:30

Místo události: Lupenice

Datum a čas ohlášení: 27.4.2017 - 18:30

Technika na výjezdu:  Tatra 815 CAS 32, Man DA 16 + 7 hasičů

Popis události:

Jednotka vyjela do obce Lupenice na požár kotelny a přilehlého skladu dřeva a uhlí v přízemí RD.Požár likvidován v dýchací technice  za pomocí dvou proudů C a přetlakové ventilace. Na místě ještě zasahovala jednotka HZS- RK a JSDH- RK.

          

                                               VIDEO ZDE   

                                               FOTO ZDE         FOTO Orlický net            
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>